1سالن انتظارنمونه گیریپذیرشنمونه گیری هاسالن انتظار 24911اطلاعات و پذیرش نسخانتظار3پذیرش 2نمونه گیری تک
امروز : چهارشنبه ، 4 آذر 1394    ساعت :
ورود آزمایشگاهها و پزشکان
نام کاربری : رمز عبور :
ثبت نام آزمایشگاه/پزشک

کل بازدیدکنندگان : 20524


ورود به سیستم جوابدهی
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشاتشرایط قبل از انجام آزمایش پرولاکتین

 

شرایط آزمایش پرولاکتین:

1-شب قبل از آزمایش خواب راحتی داشته باشید

2-نزدیکی نداشته باشید.

3-صبح روز آزمایش بدون تنش و استرس به آزمایشگاه آمده باشید.

4- لحظه ای که از شما نمونه گیری میشود باید 3ساعت از بیدار شدن شما از خواب گذشته باشد